Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 19

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.19.

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében, valamint 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a magánszemélyek kommunális adójának helyi szabályairól az a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.