Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI.2.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 02. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI.2.) számú rendelet módosításáról1

2023.02.01.

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.