Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 2/2020. (II.04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 05- 2023. 04. 05

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 2/2020. (II.04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.04.05.

Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1), (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 6. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.