Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 31

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.31.
a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól
Részletes indokolás
Az 1–11. §-hoz
Rendelet 1. §-2. §-a: meghatározza a rendelet célját és hatályát, az alapvető rendelkezéseket.
Rendelet 3. §-a: meghatározza a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat határidejét.
Rendelet 4. §-a: a közterület elnevezése, nevének megváltoztatása eljárási rendjét szabályozza.
Rendelet 5. §-a: a magánút elnevezésére vonatkozó szabályt tartalmazza
Rendelet 6. §-a: az utcanév tábla kihelyezésének szabályait tartalmazza
Rendelet 7. §-9. §-a: az ingatlanok házszám megállapításának szabályait tartalmazza
Rendelet 11. §-a: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik