Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Rendelet 3-as számú mellékletében felsorolt, már megszűnt kormányzati funkciók törlésére van szükség. Korábban alkotott önkormányzati rendeletekben átruházott képviselő-testületi hatásköröket az SzMSz-ben is rögzíteni szükséges. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.