Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a település köztisztaságáról szóló 11/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
a település köztisztaságáról szóló 11/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2023. július 1. napjától a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási kötelezettségét tartalmazó szakaszai, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja – mely szerint a hulladékgazdálkodás helyi önkormányzati feladat - hatályát veszti. Megszűnik a helyi önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladat-ellátási kötelezettsége, azt az állam veszi át, mint állami hulladékgazdálkodási közfeladat.
A köztisztsági feladatellátás továbbra is az önkormányzatok feladata marad, hiszen Htv-ben az erre vonatkozó kötelező rendeletalkotási tárgykörök megmaradtak:
elhagyott hulladék felszámolásához
szükséges intézkedések körének és
közterület tisztán tartására
vonatkozó részletes szabályoknak a meghatározása.
A település köztisztaságáról szóló 11/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet szabályozza a kötelező rendeletalkotási tárgyköröket, azonban az önkormányzat a köztisztasági feladatellátás során keletkezett hulladékot már nem a közszolgáltatónak adja át, hanem a MOHU szerződött alvállalkozójának.