Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI.2.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 31

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.31.
a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló 10/2022. (XI.2.) számú rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
Rendelet 1. §-a: az öregségi nyugdíjminimum kifejezés helyébe a szociális vetítési alap lépett
Rendelet 2. §-a: hatályon kívül helyezésre került az a rendelkezés, mely lehetővé tette a kérelem elutasítását a keretet meghaladó igény esetén.
Rendelet 3. §-a: hatályon kívül helyezésre került a második mondat, mely kilátásba helyezte a pályázatból való kizárást azoknál, akik a kapott tüzelőanyagot értékesíti
Rendelet 4. §-a: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik