Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Földes Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot.
Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesülésére vonatkozóan.
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz
Földes Nagyközség Önkormányzata és intézményei összesített 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (működési, felhalmozási) kerül megállapításra kiemelt előirányzat csoportonként.
A 10–14. §-hoz
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv, a Földesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak fő összegei, valamint költségvetésének egyenlege (működési, felhalmozási) és annak finanszírozása kerül megállapításra kiemelt előirányzat csoportonként.
A 15–19. §-hoz
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv, a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak fő összegei, valamint költségvetésének egyenlege (működési, felhalmozási) és annak finanszírozása kerül megállapításra kiemelt előirányzat csoportonként.
A 20–24. §-hoz
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv, a Karácsony Sándor Közösségi Ház 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak fő összegei, valamint költségvetésének egyenlege (működési, felhalmozási) és annak finanszírozása kerül megállapításra kiemelt előirányzat csoportonként.
A 25–29. §-hoz
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv, a Kállay László Óvoda 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak fő összegei, valamint költségvetésének egyenlege (működési, felhalmozási) és annak finanszírozása kerül megállapításra kiemelt előirányzat csoportonként.
A 30–34. §-hoz
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv, a Földes Községi Könyvtár 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak fő összegei, valamint költségvetésének egyenlege (működési, felhalmozási) és annak finanszírozása kerül megállapításra kiemelt előirányzat csoportonként.
A 35–38. §-hoz
Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak fő összegei, valamint költségvetésének egyenlege (működési, felhalmozási) és annak finanszírozása kerül megállapításra kiemelt előirányzat csoportonként.
A 39. §-hoz
Az önkormányzat 2022. évi maradványát határozza meg.
A 40. §-hoz
Az önkormányzati rendelet hatályba lépésének napját határozza meg.