Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IV.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Hatályos: 2015. 04. 16

Ecséd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2014. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:


  1. § Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2014. évi tényleges bevétel                529.077 e/Ft

2014. évi tényleges kiadás                 480.165 e/Ft

2.§   (1) A teljesített bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

       (2) A teljesített kiadások részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

       (3) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegét és a felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet

            alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

        (4) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 4. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

        (5) Az egyszerűsített eredmény-kimutatást az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A szabad

            pénzmaradvány beépül a 2015. évi költségvetésbe a működési kiadásokra, illetve a tartalék alapba.

        (6) Ecséd Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint

            évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.        

        (7) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei címrendjét a 7. melléklet tartalmazza.

3. § E rendelet 2015. április 16-án lép hatályba.