Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (IV.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Hatályos: 2016. 04. 07

Ecséd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2015. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

  1. § Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2015. évi tényleges bevétel                790.811 e/Ft

2015. évi tényleges kiadás                 790.805 e/Ft

2.§ (1) A teljesített bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


      (2) A teljesített kiadások részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


      (3) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegét és a felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet

            alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.


      (4) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei címrendjét a 4. melléklet tartalmazza.


       (5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 5. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


       (6) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi vagyonmérlegét a 6.melléklet tartalmazza.

3.§ E rendelet 2016. április 7-én lép hatályba.