Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020 (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

Hatályos: 2020. 05. 30

Ecséd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2019. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:


  1. § Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


2019. évi tényleges bevétel                668 765 911 Ft

2019. évi tényleges kiadás                 571 363 333 Ft

2.§ (1) A teljesített bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) A teljesített kiadások részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegét és a felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei címrendjét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 5. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(6) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi vagyonmérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

  1. § E rendelet 2020. május 30-án lép hatályba.