Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2018(XII.1..) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 8/2011. (IV.26.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 01- 2018. 12. 01

Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2018(XII.1..) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 8/2011. (IV.26.) rendelet módosításáról[1]

Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Andornaktálya Községi Önkormányzat az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló 8/2011.(IV.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az avar és a kerti hulladék égetését szerdai, és vasárnapi napokon lehet végezni, a következők szerint:

Szerdai napokon:

- minden év március 22.-étől október 22.-éig 06.00 és 08.00 óra között

- minden év október 23.-ától következő év március 21.-éig 07.00 és 09.00 óra között

Vasárnapi napokon:

- minden év március 22.-étől október 22.-éig 18.00 és 21.00 óra között

- minden év október 23.-ától következő év március 21.-éig 16.00 és 20.00 óra között

(2) Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. december 2. napjával.