Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal

Verpelét Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 6./2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a köztisztasági és a település szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről szóló 5/1997. (IV.26) önkormányzati rendeletének módosítását

Hatályos: 2013. 07. 15

Verpelét Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének  6./2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a  köztisztasági és a település szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről szóló 5/1997. (IV.26) önkormányzati rendeletének módosításátVerpelét Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított hatáskörben a 5/1997. (IV.26.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.


1.§


A köztisztasági és a település szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről szóló 5/1997. (IV.26) önkormányzati rendelet 10. § az alábbiakkal egészül ki.


6.) A 60 literes gyűjtőedény használatára az az ingatlantulajdonos jogosult, aki egyedül él. Egyedül élőnek az tekinthető, akinek az ingatlanában más személy nem létesített sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet és a háztartásban rajta kívül más személy életvitelszerűen nem tartózkodik.


  1. A 60 literes gyűjtőedény használatát a polgármester erre irányuló kérelem esetén engedélyezi, melyről határozatot hoz. A határozathozatal előtt a 60 literes gyűjtőedény használati feltételeinek fennállását a lakcímnyilvántartás adatai és helyszíni szemle útján kell megállapítani.
  2. 60 literes gyűjtőedényt az az ingatlantulajdonos használhat, aki háztartási hulladékának biológiailag lebomló részét helyben komposztálja. Zöldhulladékot kizárólag a saját használatú komposztáló edényben gyűjt, és ezzel egyidejűleg zöldhulladékot nem gyűjt azon hulladékgyűjtőben, melynek tartalmát az Önkormányzat az általa biztosított hulladékkezelés keretében szállít el. A 60 literes gyűjtőedény díjának meghatározása az önkormányzati rendelet 1. melléklet tartalmazza.

2.§


Az önkormányzati rendelet 2013. július 15. napján lép hatályba.


3.§


Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Az önkormányzati rendelet kihirdetve Verpeléten 2013. június 28. napján


  1. melléklet A köztisztasági és a település szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységéről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről szóló 5/1997. (IV.26) önkormányzati rendelethez2013. évi szemétszállítási díjtétel 60 literes gyűjtőedény esetén


  1. A szolgáltató által szállított háztartási szemét 60 literes gyűjtőedény egyszeri ürítési díja 290 Ft+ÁFA


A díjtételeket 2013. július 15-től kell alkalmazni.