Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

2023.01.01.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az adókötelezettség a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. §-ában meghatározott adótárgyakra terjed ki.

2. §1 Az adó alanya a Htv. 12. §-ában meghatározott adóalany.

3. § Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

4. §2 Az adó évi mértéke a 3. §-ban meghatározott adóalap után:

a) 1000 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén: 900,- Ft/m2

b) 1000 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 200,- Ft/m2.

5. §3 Mentes az adó alól a kizárólag magánszemély tulajdonában álló építmény, kivéve, ha azt vállalkozó üzleti célra használja.

6. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. §45 A 4. § szerinti adómértéket 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig kell alkalmazni

1

A 2. § a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.