Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról

2023.01.01.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-tetsülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.