Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építményadóról szóló 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az adó alanya a Htv. 12. §-ában meghatározott adóalany.

2. § Az építményadóról szóló 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Mentes az adó alól a kizárólag magánszemély tulajdonában álló építmény, kivéve, ha azt vállalkozó üzleti célra használja.”

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.