Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Az építményadóról szóló 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Az építményadóról szóló 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építményadóról szóló 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az adó évi mértéke a 3. §-ban meghatározott adóalap után:

a) 1000 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén: 900,- Ft/m2

b) 1000 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 200,- Ft/m2.”

2. § Az építményadóról szóló 16/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A 4. § szerinti adómértéket 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig kell alkalmazni”

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.