Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi alapellátás körzeteiről a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 39/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a védőnői ellátás biztosítására 8 területi védőnői körzetet állapít meg, amely körzetek a Gyöngyös város közigazgatási területén működő óvodákban is biztosítják a védőnői ellátást.”

2. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az iskola-egészségügyi ellátás biztosítására 6 iskolai, ifjúsági fogászati körzetet, 8 iskolaorvosi körzetet és 6 iskolavédőnői körzetet állapít meg.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Diósmalom u. 41.
Akaszka utca
Átrium sor
Batsányi János utca
Berényi Tamás utca
Berta János utca
Bihari János utca
Bocskai István utca
Búvó utca
Csárda utca
Csobánka utca
Damjanich János utca páratlan házszámok
Diósmalom utca
Dózsa György utca páros házszámok
Eötvös Lóránd tér
Európa utca
Felsőhid utca
Felsõ-Újvárosi utca
Forrás utca
Fuvaros utca
Galamb utca
Gothárd utca
Gyöngyöspatak utca
Halastó utca
Hanák Kolos tér
Rákóczi Ferenc utca
Kakastánc utca 56-tól végig páros házszámok
Kakastánc utca 57-től végig páratlan házszámok
Katona József utca
Kékes tér
Kossuth Lajos utca 2-től 40-ig páros házszámok
Malom utca
Menház utca
Óvoda utca
Petőfi Sándor utca 1-től 65-ig páratlan házszámok
Petőfi Sándor utca páros házszámok
Pillangó utca 32-től 44-ig páros házszámok
Pillangó utca 51-től 75-ig páratlan házszámok
Pipishegy
Poczik Ferenc utca
Rozgonyi utca
Sárhegy
Sárosi Gyula utca
Seregély utca 65-től végig páratlan házszámok
Solymos utca
Solymosi külhatár utca
Szent Bertalan utca
Szent László utca
Szép utca
Sziget utca
Táncsics Mihály utca
Tulipán utca
Tűz utca
Tűzoltó utca
Vachott Sándor utca páratlan házszámok
Vahot Imre utca
Vargák tere
Verő utca
Verseghy Ferenc utca
Vezekényi utca
Víg utca
Víztorony utca
Zsobrák utca
II. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Epreskert u. 8.
Áchim András utca
Berze Nagy János utca
Diófa utca
Epreskert utca
Északi külhatár utca
Felsőpatak utca
Gazdász utca
Gyümölcsös utca
Hóvirág utca
Kakastánc utca 2-től 54-ig páros házszámok
Kakastánc utca 1-től 55-ig páratlan házszámok
Kinizsi Pál tér
Kont Bíró utca
Korcsolyás Tamás utca
Lomb utca
Nyulmály utca
Őrálló utca 2-től 68-ig páros házszámok
Őrálló utca 1-től 53-ig páratlan házszámok
Papföldi utca
Petőfi Sándor utca 67-től végig páratlan házszámok
Pillangó utca 1-től 49-ig páratlan házszámok
Pillangó utca 2-től 30-ig páros házszámok
Rigó utca
Sárhegy utca
Seregély utca 1-től 63-ig páratlan házszámok
Seregély utca 2-től végig páros házszámok
Szív utca
Szőlőskert utca
Virág utca
Zöldkert utca
III. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 18.
Alkony utca
Alkotmány utca páros házszámok
Almásy Pál utca
Arany János utca 1-től 21-ig páratlan házszámok
Arany János utca 2-től 4-ig páros házszámok
Barátok tere
Bartók Béla utca 1-től 33-ig páratlan házszámok
Bartók Béla utca 2-től 24-ig páros házszámok
Batthyány Lajos tér 1-től 33-ig páratlan házszámok
Batthyány Lajos tér páros házszámok
Belváros tér
Bem apó utca
Bugát Pál tér
Csillag utca
Csomor Kálmán utca
Damjanich János utca 2-től 6-ig páros házszámok
Deák Ferenc utca 1-től 25-ig páratlan házszámok
Deák Ferenc utca 2-től 26-ig páros házszámok
Dr. Puky Árpád utca
Esthajnal utca
Eszperantó utca
Fő tér
Gárdonyi Géza utca
Göncz Árpád utca
Hanisz Imre tér
Hold utca
Jókai Mór utca 1-től 25-ig páratlan házszámok
Jókai Mór utca 2-től 16-ig páros házszámok
Kálvária utca
Kálvin utca
Kodály Zoltán utca
Koháry út páratlan házszámok
Kőrösi Csoma Sándor utca páratlan házszámok
Köztársaság tér
Magyar utca
Mátyás király utca
Mikszáth Kálmán utca Móricz Zsigmond utca
Nádor utca
Nap utca
Napkelte utca
Napnyugta utca
Oremus dűlő (külterület)
Palóc utca
Panoráma lépcső
Páter Kiss Szaléz utca
Puskin utca 1-tól 5-ig páratlan házszámok
Rózsa utca
Sárga kocsma dűlő (külterület)
Sas utca
Széchenyi István utca
Tavasz utca
Thán Károly utca
Török Ignác utca
Tőkés tanya (külterület)
Vachott Sándor utca páros házszámok
Vak Bottyán János utca
Vármegyeház tér
Vértanú utca
Zalár József utca 1-től 11-ig páratlan házszámok
Zöldfa utca 1-től 15-ig páratlan házszámok
Zöldfa utca 2-től 18-ig páros házszámok
Zápor utca
Zrínyi Miklós utca
IV. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 3.
Alkotmány utca páratlan házszámok
Bartók Béla utca 26-tól végig páros házszámok
Bartók Béla utca 35-től végig páratlan házszámok
Bástya utca
Báthori István utca
Batthyány Lajos tér 35-től végig páratlan házszámok
Cinke köz
Csalogány utca 13-tól 37-ig páratlan házszámok
Csalogány utca 16-tól 38-ig páros házszámok
Csapó utca
Csend utca
Csokonai Vitéz M. utca
Deák Ferenc utca 27-től végig páratlan házszámok
Deák Ferenc utca 28-tól végig páros házszámok
Gőzfürdő utca
Gyalogi utca
Határ utca páratlan házszámok
Jeruzsálem utca 8-tól végig páros házszámok
Jeruzsálem utca páratlan házszámok
Jókai Mór utca 18-tól végig páros házszámok
Jókai Mór utca 27-től végig páratlan házszámok
Juhász Gyula utca
Kőrösi Csoma Sándor utca páros házszámok
Május 1. lépcső 2-től 6-ig páros házszámok
Máriássy Béla utca
Mérges utca 1-től 25-ig páratlan házszámok
Puskin utca 7-től végig páratlan házszámok
Puskin utca páros házszámok
Sóház tér
Sóház utca
Szpetykó Gáspár utca
Toka utca
Vajda János utca
Zalár József utca 13-tól végig páratlan házszámok
V. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Olimpia u. 10.
Aknász utca
Atkári út
Csillés utca
Déli külhatár utca
Halászi utca
Ifjúság utca
Ipar utca
Jószerencsét utca 1-től 27-ig páratlan házszámok
Lokodi János utca
Mező utca páros házszámok
Olimpia utca
Pesti út 42-től végig páros házszámok
Szövetkezeti utca 1-től 17-ig páratlan házszámok
Vájár utca
VI. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Hattyú tér 4.
Aranysas utca 2-től 70-ig páros házszámok
Aranysas utca páratlan házszámok
Bajza József utca
Csalogány utca 1-től 11-ig páratlan házszámok
Csalogány utca 2-től 14-ig páros házszámok
Damjanich János utca 8-tól végig páros házszámok
Dembinszky utca
Fecske utca
Gólya utca
Hattyú tér
Huszár utca
Klapka György utca
Kócsag utca 1-től 21-ig páratlan házszámok
Kócsag utca 2-től 14-ig páros házszámok
Legenda utca
Május 1. lépcső 8-tól végig páros házszámok
Május 1. lépcső páratlan házszámok
Szent Gellért utca
Szent Imre utca
VII. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: Gyöngyös - Mátrafüred, Turista út 1/1.
Mátrafüred, Sástó, Mátraháza, Kékestető, Benehát szíjja dűlő (külterület), Puttonyos dűlő (külterület), Vörösmarti dűlő (külterület)
VIII. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Róbert Károly u. 19/1.
Kisfaludy Károly utca páratlan házszámok
Pesti út páratlan házszámok
Róbert Károly utca 19-től 23-ig páratlan házszámok
Vásár utca
IX. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Városkert u. 12.
Ady Endre tér
Ady Endre utca
Béla utca
Bornemissza Gergely utca
Dobó István utca 1-től 19-ig páratlan házszámok
Dobó István utca 2-től 18-ig páros házszámok
Kármán József utca
Koháry út páros házszámok
Kossuth Lajos utca 33-tól végig páratlan házszámok
Kossuth Lajos utca 42-től végig páros házszámok
Könyves Kálmán tér
Radnóti Miklós utca
Széna utca
Szurdokpart utca
Szurdokpart (külterület)
Vágány utca
Városkert utca 2-től 8-ig páros házszámok
Vasöntő utca
Vasút utca
Vasutas utca
Vincze Tanya (külterület)
Zöldhíd utca
X. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 8.
Aba utca
Álmos utca
Árpád tér
Árpád utca
Attila utca 1-től 9-ig páratlan házszámok
Attila utca 2-től 18-ig páros házszámok
Baross Gábor utca 1-től 15-ig páratlan házszámok
Bethlen Gábor utca 12-től végig páros házszámok
Bethlen Gábor utca 31-től végig páratlan házszámok
Brassói utca
Egri út páratlan házszámok
Forgács utca
Gábor Áron utca
Gáspár Zsigmond utca
Gyöngyvirág utca
Hársfa utca
Hevesi utca
Honvéd utca
Jászkürt utca
Jászsági utca 2-től 12-ig páros házszámok
Karácsondi köz
Karácsondi út 1-től 9-ig páratlan házszámok
Karácsondi út 2-től 10-ig páros házszámok
Kassai utca 7-től végig páratlan házszámok
Kassai utca 8-tól végig páros házszámok
Kolozsvári utca páros házszámok
Laktanya utca
Madách Imre utca
Mérges utca páros házszámok
Mikes Kelemen utca
Páncélos utca
Szegfű utca
Tátra utca
Tüzér utca
XI. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinszky krt. 34.
Angyal utca
Bajcsy-Zsilinszky körút 1-től 37-ig páratlan házszámok
Bajcsy-Zsilinszky körút páros házszámok
Bányász utca
Béke tér 1-től 7-ig páratlan házszámok
Berzsenyi Dániel tér
Bethlen Gábor utca 1-től 29-ig páratlan házszámok
Bethlen Gábor utca 10/1. és 10/2.
Budai Nagy Antal tér
Encsi utca
Esze Tamás utca 2-től 2/3-ig
Gyulai Pál utca
Hadnagy utca
Hertelendy Gábor utca
Hunyadi János utca páratlan házszámok
Jászsági utca 1-től 3/A-ig páratlan házszámok
Jászsági utca 13-tól végig páratlan házszámok
Jászsági utca 24-től végig páros házszámok
Kassai utca 1-től 5-ig páratlan házszámok
Kassai utca 2-től 6-ig páros házszámok
Kazinczy Ferenc utca
Kisfaludy Károly utca páros házszámok
Kölcsey Ferenc utca
Mérges utca 27-től 29-ig páratlan házszámok
Pesti út 2-től 40-ig páros házszámok
Platán utca 1-től 29-ig páratlan házszámok
Platán utca 2-től 14-ig páros házszámok
Róbert Károly utca 1-től 17-ig páratlan házszámok
Róbert Károly utca 2-től 28-ig páros házszámok
Szövetkezeti utca 2-től 8-ig páros házszámok
Verseny utca
Vörösmarty Mihály utca
XII. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Olimpia u. 10.
Adácsi utca
Bajcsy-Zsilinszky körút 39-től végig páratlan házszámok
Baross Gábor utca 17-től végig páratlan házszámok
Csiki utca
Csonka János utca
Enyedi utca Erdélyi tér
Erőmű utca
Esze Tamás utca 4-től végig páros házszámok
Esze Tamás utca páratlan házszámok
Fogarasi utca
Gábor Dénes utca
Gyár utca
Gyártelep utca
Gyergyói utca
Hajlék utca
Hunyadi János utca 12/1-től végig páros házszámok
Iglói utca
Iskola utca
Jedlik Ányos utca
Jószerencsét utca páros házszámok
Jószerencsét utca 29-től végig páratlan házszámok
Kandó Kálmán utca
Karácsondi út 11-től végig páratlan házszámok
Karácsondi út 12-től végig páros házszámok
Keleti Karácsondi köz
Kenyérgyár út
Késmárki utca
Kőkút utca
Lehel utca
Lignit utca
Lőcsei utca
Mező utca páratlan házszámok
Napsugár utca
Platán utca 16-tól végig páros házszámok
Platán utca 31-től végig páratlan házszámok
Sport utca
Szabadság utca
Tárna utca
Temesvári utca
Thököly Imre utca
Visonta utca
Zólyomi utca
XIII. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Városkert u. 12.
Árvai utca
Bene utca
Dobó István utca 20-tól végig páros házszámok
Dózsa György utca páratlan házszámok
Erzsébet királyné utca
Farkasmály utca
Farkasmály (külterület)
Fazekas Mihály utca
Hajnal utca
József Attila utca
Kossuth Lajos utca 1-től 31-ig páratlan házszámok
Kovács utca
Martinovics Ignác utca
Mátrai út
Orczy utca
Őrálló utca 55-től végig páratlan házszámok
Őrálló utca 70-től végig páros házszámok
Recski utca
Szálasi erdészlak
Városkert utca 10-től végig páros házszámok
Városkert utca páratlan házszámok
XIV. áziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Hattyú tér 4.
Aranysas utca 72-től végig páros házszámok
Dr. Harrer Ferenc utca
Farkas Tamás utca
Határ utca páros házszámok
Kemény János utca
Kertész köz
Kertész utca
Kócsag utca 23-tól végig páratlan házszámok
Tó utca
Warga László utca
XV. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 3.
Arany János utca 6-tól 8-ig páros házszámok
Arany János utca 23-tól végig páratlan házszámok
Attila utca 11-től végig páratlan házszámok
Attila utca 20-tól végig páros házszámok
Béke tér 2-től 12-ig páros házszámok
Béke tér 9-től 15-ig páratlan házszámok
Bethlen Gábor utca 4-től 10-ig páros házszámok
Botond utca
Búza utca
Egri út páros házszámok
Hunyadi János utca 2-től 12-ig páros házszámok
Jászsági utca 5-től 11-ig páratlan házszámok
Jászsági utca 12/1-től 22-ig páros házszámok
Jeruzsálem utca 2-től 6/2-ig páros házszámok
Kolozsvári utca páratlan házszámok
Országút utca
Pozsonyi utca
Szent István utca
Zöldfa utca 17-től végig páratlan házszámok
Zöldfa utca 20-tól végig páros házszámok
XVI. Háziorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Pesti út 56.
Csalogány utca 39-től végig
Kócsag utca 16-tól végig páros házszámok
Püspöki utca
Rédei út
Ringsted utca”

2. melléklet

2. melléklet
I. Házi gyermekorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 18.
Áchim András utca páros házszámok
Áchim András utca páratlan házszámok
Árvai utca
Átrium sor
Batsányi János utca
Béla utca
Bene utca
Berze Nagy János utca
Búvó utca
Búza utca
Csárda utca
Csobánka utca
Diófa utca 1-től 37-ig páratlan házszámok
Diófa utca 2-től 14-ig páros házszámok
Diófa utca 16-tól végig páros házszámok
Diófa utca 39-től végig páratlan házszámok
Diósmalom utca
Dózsa György utca 1-től 11-ig páratlan házszámok
Dózsa György utca 4-től 12-ig páros házszámok
Dózsa György utca 18-tól végig páros házszámok
Dózsa György utca 13-tól végig páratlan házszámok
Egri út 2-től 10-ig páros házszámok
Epreskert utca
Erzsébet királyné utca
Északi külhatár utca 1-től 19-ig páratlan házszámok
Északi külhatár utca 2-től 18-ig páros házszámok
Északi külhatár utca 20-tól végig páros házszámok
Északi külhatár utca 21-től végig páratlan házszámok
Európa utca
Farkasmály utca
Farkasmály (külterület)
Fazekas Mihály utca
Felsõhid utca
Felsõpatak utca
Felsõ-Újvárosi utca
Galamb utca
Gazdász utca
Gothárd utca
Gyümölcsös utca
Hajnal utca
Hanák Kolos tér
Hóvirág utca
II. Rákóczi Ferenc utca
József Attila utca 1-től 13-ig páratlan házszámok
József Attila utca 2-től 28-ig páros házszámok
József Attila utca 15-től végig páratlan házszámok
József Attila utca 30-tól végig páros házszámok
Kakastánc utca
Kármán József utca
Katona József utca
Kékes tér
Kinizsi Pál tér
Koháry út páros házszámok
Kont Biró utca
Korcsolyás Tamás utca
Kovács utca
Lomb utca
Malom utca
Martinovics Ignác utca
Mátrai út
Nyulmály utca
Őrálló utca 1-től 35-ig páratlan házszámok
Őrálló utca 2-től 46-ig páros házszámok
Őrálló utca 37-től végig páratlan házszámok
Őrálló utca 48-tól végig páros házszámok Papföldi utca
Petõfi Sándor utca 72-től végig páros házszámok
Petõfi Sándor utca páratlan házszámok
Pillangó utca
Pipishegy
Poczik Ferenc utca
Puttonyos dűlő (külterület)
Recski utca páros házszámok
Recski utca páratlan házszámok
Rigó utca
Sárhegy utca 1-től 5-ig páratlan házszámok
Sárhegy utca 2-től 12-ig páros házszámok
Sárhegy utca 7-től végig páratlan házszámok
Sárhegy utca 14-től végig páros házszámok
Seregély utca páros házszámok
Seregély utca páratlan házszámok
Solymos utca
Solymosi külhatár utca
Szálasi erdészlak (külterület)
Széna utca
Szent László utca
Szív utca 1-től 21-ig páratlan házszámok
Szív utca 2-től 22-ig páros házszámok
Szív utca 23-tól végig páratlan házszámok
Szív utca 24-től végig páros házszámok
Szőlőskert utca
Táncsics Mihály utca 1-től 13-ig páratlan házszámok
Táncsics Mihály utca páros házszámok
Tűz utca
Verő utca
Vezekényi utca
Víg utca
Virág utca 1-től 19-ig páratlan házszámok
Virág utca 2-től 32-ig páros házszámok
Virág utca 21-től végig páratlan házszámok
Virág utca 34-től végig páros házszámok
Víztorony utca
Zöldhíd utca
Zöldkert utca 1-től 31-ig páratlan házszámok
Zöldkert utca 2-től 44-ig páros házszámok
Zöldkert utca 33-tól végig páratlan házszámok
Zöldkert utca 46-tól végig páros házszámok
Zsobrák utca
III. Házi gyermekorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Róbert Károly u. 19/1.
Bartók Béla utca
Bástya utca
Báthori István utca
Batthyány Lajos tér
Cinke köz
Csalogány utca páros házszámok
Csalogány utca páratlan házszámok
Csapó utca
Csend utca
Csokonai Vitéz M. utca
Deák Ferenc utca 27-től végig páratlan házszámok
Deák Ferenc utca 28-től végig páros házszámok
Gőzfürdő utca
Gyalogi utca
Határ utca
Jókai Mór utca páratlan házszámok
Juhász Gyula utca
Kertész köz
Kertész utca
Kócsag utca 37-es házszám
Kócsag utca páros házszámok
Kodály Zoltán utca
Kőrösi Csoma Sándor utca páros házszámok
Május 1. lépcső páros házszámok
Máriássy Béla utca
Pesti út 1-től 39-ig páratlan házszámok
Puskin utca
Püspöki utca
Rédei út
Ringsted utca
Szpetykó Gáspár utca
Toka utca
Vajda János utca
Vásár utca
IV. Házi gyermekorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Hattyú tér 4.
Aranysas utca
Bajza József utca 9-től végig páratlan házszámok
Bajza József utca 18-tól végig páros házszámok
Damjanich János utca 11-től végig páratlan házszámok
Damjanich János utca 12-től végig páros házszámok
Dr. Harrer Ferenc utca
Farkas Tamás utca
Fecske utca
Gólya utca
Hattyú tér
Kemény János utca
Kócsag utca 1-től 35-ig páratlan házszámok
Legenda utca
Szent Gellért utca
Szent Imre utca
Tó utca
Tőkés tanya (külterület)
Warga László utca
V. Házi gyermekorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 8.
Ady Endre tér
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Álmos utca
Arany János utca
Atkári út
Attila utca
Baross Gábor utca 35-től végig páratlan házszámok
Béke tér
Benehát szíjja dűlő (külterület)
Bethlen Gábor utca páros házszámok
Bornemissza Gergely utca
Botond utca
Brassói utca
Dobó István utca
Egri út 12-től végig páros házszámok
Egri út páratlan házszámok
Esze Tamás utca
Forgács utca
Gábor Áron utca
Gáspár Zsigmond utca
Gyulai Pál utca
Hajlék utca
Honvéd utca
Hunyadi János utca 24-től végig
Jászkürt utca
Jászsági utca
Jeruzsálem utca
Jókai Mór utca páros házszámok
Kálvin utca
Karácsondi köz
Karácsondi út
Kassai utca
Keleti Karácsondi köz
Kolozsvári utca
Kossuth Lajos utca 33-tól végig páratlan házszámok
Kossuth Lajos utca 40-től végig páros házszámok
Kőkút utca
Lehel utca
Lignit utca
Madách Imre utca
Magyar utca
Mérges utca 1-től 15-ig páratlan házszámok
Mérges utca 2-től 24-ig páros házszámok
Mikes Kelemen utca
Orczy utca
Országút utca
Páncélos utca
Platán utca 16-tól végig páros házszámok
Platán utca 31-től végig páratlan házszámok
Pozsonyi utca
Radnóti Miklós utca
Sas utca
Sóház tér
Sóház utca
Szabadság utca
Szegfű utca
Szent István utca
Szurdokpart (külterület)
Szurdokpart utca
Tavasz utca
Thököly Imre utca
Tüzér utca
Vágány utca
Vak Bottyán János utca
Városkert utca
Vasöntő utca
Vasút utca
Vasutas utca
Vincze tanya (külterület)
Zöldfa utca
Zrínyi Miklós utca
VI. Házi gyermekorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinszky krt. 34.
Aba utca
Adácsi utca
Aknász utca
Angyal utca
Árpád tér
Árpád utca
Bajcsy-Zsilinszky körút
Bányász utca
Baross Gábor utca 1-től 33-ig páratlan házszámok
Berzsenyi Dániel tér
Bethlen Gábor utca páratlan házszámok
Budai Nagy Antal tér
Csiki utca
Csillés utca
Csonka János utca
Déli külhatár utca
Encsi utca
Enyedi utca
Erdélyi tér
Erőmű utca
Fogarasi utca
Gábor Dénes utca
Gyár utca
Gyártelep utca
Gyergyói utca
Gyöngyvirág utca
Hadnagy utca
Halászi utca
Hársfa utca
Hertelendy Gábor utca
Hevesi utca
Hunyadi János utca 1-től 23-ig házszámok
Ifjúság utca
Iglói utca
Ipar utca
Iskola utca
Jedlik Ányos utca
Jószerencsét utca
Kandó Kálmán utca
Kazinczy Ferenc utca
Kenyérgyár út
Késmárki utca
Kisfaludy Károly utca
Kölcsey Ferenc utca
Laktanya utca
Lokodi János utca
Lőcsei utca
Mérges utca 26-tól végig páros házszámok
Mérges utca 17-től végig páratlan házszámok
Mező utca
Napsugár utca
Olimpia utca
Pesti út 41-től végig páratlan házszámok
Pesti út páros házszámok
Platán utca 1-től 29-ig páratlan házszámok
Platán utca 2-től 14-ig páros házszámok
Róbert Károly utca
Sport utca
Szövetkezeti utca
Tárna utca
Tátra utca
Temesvári utca
Vájár utca
Verseny utca
Visonta utca
Vörösmarty Mihály utca
Zólyomi utca
VIII. Házi gyermekorvosi körzet Feladatellátás helye: 3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 18.
Akaszka utca
Alkony utca
Almásy Pál utca
Bajza József utca 1-től 7-ig páratlan házszámok
Bajza József utca 2-től 16-ig páros házszámok
Barátok tere
Belváros tér
Bem apó utca
Berényi Tamás utca
Berta János utca
Bihari János utca
Bocskai István utca
Bugát Pál tér
Csillag utca
Csomor Kálmán utca
Damjanich János utca 1-től 9-ig páratlan házszámok
Damjanich János utca 2-től 10-ig páros házszámok
Deák Ferenc utca 1-től 25-ig páratlan házszámok
Deák Ferenc utca 2-től 26-ig páros házszámok
Dembinszky utca
Dévai Sándor utca
Dózsa György utca 14-től 16-ig páros házszámok
Dr. Puky Árpád utca
Eötvös Lóránd tér
Esthajnal utca
Eszperantó utca
Forrás utca
Fő tér
Fuvaros utca
Gárdonyi Géza utca
Göncz Árpád utca
Gyöngyöspatak utca
Halastó utca
Hanisz Imre tér
Hold utca
Huszár utca
Kálvária utca
Klapka György utca
Koháry út páratlan házszámok
Kossuth Lajos utca 1-től 31-ig páratlan házszámok
Kossuth Lajos utca 2-től 38-ig páros házszámok
Könyves Kálmán tér
Kőrösi Csoma Sándor utca páratlan házszámok
Köztársaság tér
Május 1. lépcső páratlan házszámok
Mátyás király utca
Menház utca
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca
Nádor utca
Nap utca
Napkelte utca
Napnyugta utca
Oremus dűlő (külterület)
Óvoda utca
Palóc utca
Panoráma lépcső
Páter Kiss Szaléz utca
Petőfi Sándor utca 2-től 70-ig páros házszámok
Rozgonyi utca
Rózsa utca
Sárga kocsma dűlő (külterület)
Sárosi Gyula utca
Széchenyi István utca
Szent Bertalan utca
Szép utca
Sziget utca
Táncsics Mihály utca 13-tól 17-ig páratlan házszámok
Thán Károly utca
Török Ignác utca
Tulipán utca
Tűzoltó utca
Vachott Sándor utca
Vahot Imre utca
Vargák tere
Vármegyeház tér
Verseghy Ferenc
Vértanú utca
Vörösmarti dűlő (külterület)
Zalár József utca
Zápor utca
Mátrafüred
Sástó
Mátraháza
Kékestető”

3. melléklet

4. melléklet
I. Területi védőnői körzet Feladatellátás székhelye: Dózsa György u. 20-22.
Áchim András utca 3-tól végig páratlan házszám
Áchim András utca 8-tól végig páros házszámok
Átrium sor
Batthyány Lajos tér
Bem apó utca
Berze Nagy János utca
Cinke köz
Csalogány utca
Csend utca
Deák Ferenc utca
Diófa utca
Diósmalom utca
Epreskert utca 39-től végig páratlan házszámok
Epreskert utca 30-tól végig páros házszámok
Északi Külhatár utca
Farkasmály (külterület)
Felsőpatak utca
Felső-Újvárosi utca
Gothárd utca
Gőzfürdő utca
Gyalogi utca
Hanák Kolos tér
Hóvirág utca
Huszár utca
Kakastánc utca
Kinizsi Pál tér
Kőrösi Csoma Sándor utca
Malom utca
Máriássy Béla utca
Nádor utca
Nyulmály utca
Papföldi utca 7-től végig páratlan házszámok
Papföldi utca 10-től végig páros házszámok
Petőfi Sándor utca 67-től végig páratlan házszámok
Petőfi Sándor utca 74-től végig páros házszámok
Pillangó utca
Pipishegy (külterület)
Poczik Ferenc utca
Puskin utca
Puttonyos dűlő (külterület)
Rigó utca
Sárhegy utca
Sárhegy (külterület)
Seregély utca
Solymos utca
Solymosi külhatár utca
Szálasi erdészlak
Szív utca
Szőlőskert utca
Szpetykó Gáspár utca
Toka utca
Vajda utca 1-től 7-ig páratlan házszámok
Vajda utca 2-től 6-ig páros házszámok
Víg utca 37-től végig páratlan házszámok
Víg utca 62-től végig páros házszámok
Víztorony utca
Vörösmarty dűlő
Zalár József utca 34-től 48-ig páros házszámok
Zsobrák utca
Gyöngyös Város Óvodái Epreskert Úti Tagóvodája
II. Területi védőnői körzet Feladatellátás székhelye: Dózsa György u. 20-22.
Áchim András utca 1, és 2-től 6-ig páros házszámok
Akaszka utca
Árvai utca
Alkony utca
Batsányi János utca
Bene utca
Bornemissza Gergely utca
Búvó utca
Csillag utca
Csobánka utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Epreskert utca 1-től 37-ig páratlan házszámok
Epreskert utca 2-től 28-ig páros házszámok
Erzsébet királyné utca
Esthajnal utca
Farkasmály utca
Fazekas Mihály utca
Felsőhíd utca
Gazdász utca
Gyümölcsös utca
Hajnal utca
Halastó utca
Rákóczi Ferenc utca
József Attila utca
Kálvária utca
Katona József utca
Kékes tér
Kont Bíró utca
Korcsolyás Tamás utca
Kossuth Lajos utca 33-tól végig páratlan házszámok
Kossuth Lajos utca 40-től végig páros házszámok
Kovács utca
Lomb utca
Martinovics Ignác utca
Mátrai út
Nap utca
Napkelte utca
Napnyugta utca
Orczy utca
Őrálló utca
Panoráma lépcső
Papföldi utca 1-től 5-ig páratlan házszámok
Papföldi utca 2-től 8-ig páros házszámok
Recski utca
Szent László utca
Tűz utca
Vágány utca
Városkert utca
Vasöntő utca
Vezekényi utca
Virág utca
Zápor utca
Zöldkert utca
Gyöngyös Város Óvodái Dobó Úti Tagóvodája
III. Területi védőnői körzet Feladatellátás székhelye: Dózsa György u. 20-22.
Aba utca
Ady Endre tér
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Almásy Pál utca
Arany János utca
Árpád tér
Árpád utca
Báthory István utca
Barátok tere
Bartók Béla utca
Bástya utca
Béla utca
Belváros tér
Brassói utca
Bugát Pál tér
Búza utca
Csapó utca
Csokonai utca
Egri út
Forgács utca
Gábor Áron utca
Gáspár Zsigmond utca
Gyöngyvirág utca
Hársfa utca
Határ utca
Hevesi utca
Honvéd utca
Jászkürt utca
Jeruzsálem utca
Jókai Mór utca
Juhász Gyula utca
Kálvin utca
Kármán József utca
Kertész utca
Kertész köz
Kismérges utca
Koháry út
Kossuth Lajos utca 1-től 31-ig páratlan házszámok
Kossuth Lajos utca 2-től 38-ig páros házszámok
Könyves Kálmán tér
Köztársaság tér
Laktanya utca
Madách Imre utca
Magyar utca
Mátyás király utca
Mérges utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca
Oremus dűlő (külterület)
Palóc utca
Páncélos utca
Páter Kis Szaléz utca
Radnóti Miklós utca
Sas utca
Széchenyi István utca
Szegfű utca
Széna utca
Szurdokpart (külterület)
Szurdokpart utca
Tátra utca
Tavasz utca
Thán Károly utca
Török Ignác utca
Tüzér utca
Tűzoltó utca
Vajda János utca 9-től 15-ig páratlan házszámok
Vajda János utca 8-tól 12-ig páros házszámok
Vak Bottyán János utca
Vasút utca
Vasutas utca
Vértanú utca
Vince Tanya (külterület)
Zalár József utca 33-tól 51-ig páratlan házszámok
Zöldfa utca
Zöldhíd utca
Zrínyi Miklós utca
Szent Erzsébet Római Katolikus Óvoda
Gyöngyös Város Óvodái Jeruzsálem Úti Tagóvodája
IV. Területi védőnői körzet Feladatellátás székhelye: Dózsa György u. 20-22.
Álmos utca
Angyal utca
Attila utca
Bajcsy Zsilinszky körút 1-től 21-ig, 29-től 53-ig páratlan házszámok
Bajcsy Zsilinszky körút 2-től 24-ig, 36-tól 52-ig páros házszámok
Bányász utca
Baross utca
Béke tér
Berzsenyi Dániel tér
Botond utca
Budai Nagy Antal tér
Csonka János utca
Encsi utca
Enyedi utca
Erőmű utca
Esze Tamás utca
Fogarasi utca
Gábor Dénes utca
Gyár utca
Gyártelep utca
Gyergyói utca
Gyulai Pál utca
Hadnagy utca
Hajlék utca
Halászi utca
Hertelendy Gábor utca
Hunyadi János utca
Iglói utca
Iskola utca
Jászsági utca
Jedlik Ányos utca
Kandó Kálmán utca
Karácsondi köz
Karácsondi út
Kassai utca
Kazinczy Ferenc utca
Keleti Karácsondi köz
Késmárki utca
Kisfaludy Károly utca
Kolozsvári utca
Kőkút utca
Kölcsey Ferenc utca
Lehel utca
Lignit utca
Lőcsei utca
Napsugár utca
Platán utca
Pozsonyi utca
Róbert Károly utca 1-től 17-ig páratlan házszámok
Róbert Károly utca 21-től 23-ig páratlan házszámok
Sport utca
Szabadság utca
Temesvári utca
Thököly Imre utca
Visonta utca
Vörösmarty Mihály utca
Zólyomi utca 2-től 4-ig páros házszámok
Zólyomi utca 1-től 3-ig páratlan házszámok
Gyöngyös Város Óvodái Tündérkert Tagóvodája
V. Területi védőnői körzet Feladatellátás székhelye: Dózsa György u. 20-22.
Adácsi utca
Aknász utca
Bajcsy Zsilinszky körút 23-tól 27-ig páratlan házszámok
Bajcsy Zsilinszky körút 26-tól 34-ig páros házszámok
Csiki utca
Csillés utca
Déli külhatár utca
Erdélyi tér
Európa utca
Ifjúság utca
Ipar utca
Jószerencsét utca
Kenyérgyár út
Lokodi János utca
Mező utca
Olimpia utca
Pesti út 42-től végig páros házszámok Róbert Károly utca 19 és 19/1.
Róbert Károly utca 2-től 28-ig páros házszámok
Szövetkezet utca
Tárna utca
Vájár utca
Verseny utca
Vízmű (külterület)
Zólyomi utca 5-től végig páratlan házszámok
Zólyomi utca 6-tól végig páros házszámok
Gyöngyös Város Óvodái Platán Úti Tagóvodája
VI. Területi védőnői körzet Feladatellátás székhelye: Dózsa György u. 20-22.
Benehát Szijja dűlő (külterület)
Bethlen Gábor utca
Csárda utca
Csomor Kálmán utca
Dr. Puky Árpád utca
Eszperantó utca
Fő tér
Fuvaros utca
Gárdonyi Géza utca
Göncz Árpád utca
Gyöngyöspatak utca
Hanisz Imre tér
Országút utca
Pesti út 1-től 39-ig páratlan házszámok
Pesti út 2-től 40-ig páros házszámok
Petőfi Sándor utca 1-től 65-ig páratlan házszám
Petőfi Sándor utca 2-től 72-ig páros házszámok
Rózsa utca
Sárosi Gyula utca
Sóház tér
Sóház út
Szent Bertalan utca
Szent István utca
Táncsics Mihály utca
Tulipán utca
Vármegyeház tér
Verő utca
Víg utca 1-től 35-ig páratlan házszámok
Víg utca 2-től 60-ig páros házszámok
Vörösmarti dűlő (külterület)
Zalár utca 1-től 31-ig páratlan házszámok
Zalár utca 2-től 30-ig páros házszámok
Mátrafüred
Sástó
Mátraháza
Kékestető
Gyöngyös Város Óvodái Menház Úti Tagóvodája
Gyöngyös Város Óvodái Mátrafüredi Tagóvodája
VII. Területi védőnői körzet Feladatellátás székhelye: Dózsa György u. 20-22.
Farkas Tamás utca
Kemény János utca
Kócsag utca 23-tól 39-ig páratlan házszámok
Püspöki utca
Rédei út
Ringsted utca
Tó utca
Vásár utca
Warga László utca
Gyöngyös Város Óvodái Fecske Úti Tagóvodája
VIII. Területi védőnői körzet Feladatellátás székhelye: Dózsa György u. 20-22.
Aranysas utca
Bajza József utca
Berényi Tamás utca
Berta János utca
Bihari János utca
Bocskai István utca
Damjanich János utca
Dembinszky utca
Dr. Harrer Ferenc utca
Eötvös Lóránd tér
Fecske utca
Forrás utca
Galamb utca
Gólya utca
Hattyú tér
Klapka György utca
Kócsag utca 1-től 21-ig páratlan házszámok
Kócsag utca 2-től 34-ig páros házszámok
Kodály Zoltán utca
Legenda utca
Május 1 lépcső
Menház utca
Óvoda utca
Rozgonyi utca
Sárga kocsma dűlő (külterület)
Szent Gellért utca
Szent Imre utca
Szép utca
Sziget utca
Tőkés Tanya(külterület)
Vachott Sándor utca
Vahot Imre utca
Vargák tere
Verseghy Ferenc utca
Gyöngyös Város Óvodái Katona József Úti Tagóvodája”