Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2022. 12. 31

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.01.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990 évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 13. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el.

1. § (1) A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az adó évi mértéke a 6. § (1) bekezdésében szabályozott adóalap után:

építményadó köteles egyéb adótárgyak:]

„aa) 1.000 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén 900 Ft/m2

ab) 500 m2-t meghaladó, de 1.000 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 850 Ft/m2

ac) 100 m2-t meghaladó, de 500 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 800 Ft/m2

ad) 100 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület esetén 750 Ft/m2”

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az adó évi mértéke a 6. § (1) bekezdésében szabályozott adóalap után:]

„b) gépjárműtároló (lakóingatlanokhoz és üdülőingatlanokhoz tartozó lakással és üdülővel azonos helyrajzi számon épített, illetve a társasházi alapító okiratnak megfelelően a társasházakban lévő lakástulajdonokhoz albetétként nyilvántartott garázs) 400.- Ft/m2
c) gépjárműtároló (lakástulajdontól, illetve üdülőtulajdontól függetlenül önálló helyrajzi számon osztatlan közös tulajdonként vagy albetétként bejegyzett garázs) esetében 600 Ft/m2
d) teremgarázs 500 Ft/m2

2. § A Rendelet 10. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az adó évi mértéke:)

„a) építményenként (lakástulajdon, lakásbérlemény)
0-40 m2-ig
Összkomfort + komfort 9.500 Ft
Félkomfort 6.900 Ft
Komfort nélküli 5.500 Ft
40 m2 felett
Összkomfort + komfort 10.200 Ft
Félkomfort 7.500 Ft
Komfort nélküli 5.900 Ft
60 m2 felett
Összkomfort + komfort 10.700 Ft
Félkomfort 8.500 Ft
Komfort nélküli 6.500 Ft
80 m2 felett
Összkomfort + komfort 11.700 Ft
Félkomfort 8.900 Ft
Komfort nélküli 6.900 Ft
100 m2 felett
Összkomfort + komfort 12.300 Ft
Félkomfort 9.500 Ft
Komfort nélküli 7.500 Ft
120 m2 felett
Összkomfort + komfort 12.800 Ft
Félkomfort 9.900 Ft
Komfort nélküli 7.900 Ft
150 m2 felett
Összkomfort + komfort 13.300 Ft
Félkomfort 10.500 Ft
Komfort nélküli 8.500 Ft
b) telek 16.400 Ft
c) üdülő 16.400 Ft
d) gazdasági épület
12 m2-ig 0 Ft
12 m2 felett 7.900 Ft
35 m2 felett 13.400 Ft
e) egyéb (üzlet, műhely, raktár, stb.) 16.400 Ft”

3. § A Rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az adó évi mértéke a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a 16. §-ban szabályozott adóalap után 550 Ft/vendégéjszaka.

(2) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 39. pontja szerinti magánszálláshely szolgáltatást igénybevevők esetében az adó mértéke 450 Ft / vendégéjszaka.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján nem lép hatályba.