Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27- 2023. 01. 28

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.27.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az adó évi mértéke a 6. § (1) bekezdésében szabályozott adóalap után:]

„b) gépjárműtároló (lakóingatlanokhoz és üdülőingatlanokhoz tartozó lakással és üdülővel azonos helyrajzi számon épített, illetve a társasházi alapító okiratnak megfelelően a társasházakban lévő lakástulajdonokhoz albetétként nyilvántartott garázs) 300.- Ft/m2
c) gépjárműtároló (lakástulajdontól, illetve üdülőtulajdontól függetlenül önálló helyrajzi számon osztatlan közös tulajdonként vagy albetétként bejegyzett garázs) esetében 500 Ft/m2
d) teremgarázs 400 Ft/m2

2. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az adó évi mértéke:)

„a) építményenként (lakástulajdon, lakásbérlemény)
0-40 m2-ig
Összkomfort + komfort 8.600 Ft
Félkomfort 6.300 Ft
Komfort nélküli 5.000 Ft
40 m2 felett
Összkomfort + komfort 9.300 Ft
Félkomfort 6.800 Ft
Komfort nélküli 5.400 Ft
60 m2 felett
Összkomfort + komfort 9.700 Ft
Félkomfort 7.700 Ft
Komfort nélküli 5.900 Ft
80 m2 felett
Összkomfort + komfort 10.600 Ft
Félkomfort 8.100 Ft
Komfort nélküli 6.300 Ft
100 m2 felett
Összkomfort + komfort 11.200 Ft
Félkomfort 8.600 Ft
Komfort nélküli 6.800 Ft
120 m2 felett
Összkomfort + komfort 11.600 Ft
Félkomfort 9.000 Ft
Komfort nélküli 7.200 Ft
150 m2 felett
Összkomfort + komfort 12.100 Ft
Félkomfort 9.500 Ft
Komfort nélküli 7.700 Ft
b) telek 14.900 Ft
c) üdülő 14.900 Ft
d) gazdasági épület
12 m2-ig 0 Ft
12 m2 felett 7.200 Ft
35 m2 felett 12.200 Ft
e) egyéb (üzlet, műhely, raktár, stb.) 14.900 Ft”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kezdődően kell alkalmazni.