Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 18

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.17.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A polgármester értékhatárra tekintet nélkül dönt a költségvetésben ingatlanvásárlásra meghatározott előirányzat terhére, bérlakás árverési úton történő megvásárlása céljából való kötelezettségvállalásról.

(2c) A (2b) bekezdésben meghatározott célra az alábbi bevételek használhatók fel:

a) a mindenkori költségvetésben lakásvásárlásra rendelkezésre álló előirányzat,

b) a költségvetésben elidegenítésre tervezett azon ingatlan vételára vagy vételárának meghatározott része, amelyet a Képviselő-testület egyedi határozatával kijelöl,

c) a költségvetésben eladásra nem tervezett ingatlan eladásából származó vételár egyedi döntéssel meghatározott hányada,

d) önkormányzati bérlakás részletre történő értékesítéséből eredő vételárrész.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.