Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. ( XI.29 ) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. ( XI.29 ) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. A helyi adók bevezetésének időtartama

1. § (1) Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a)építményadót,
b) telekadót;
c) idegenforgalmi adót;
d) helyi iparűzési adót vezet be.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adókat határozatlan időre vezeti be.

1/A. § 4

Hatályát vesztette.

2. Az építményadó

2. § (1) Az építményadó évi mértéke

a) a b) pont kivételével 750 m2-ig 600 Ft/m2, a 750 m2 feletti részre pedig 1.200 Ft/m2.

b) Üdülők után az adó évi mértéke 800 Ft/m2.

(2) Mentes az építményadó alól a lakás céljára szolgáló épület, épületrész, - amennyiben az az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként, lakásként van nyilvántartva – kivéve a vállalkozási célt szolgáló építmény.

(3) A szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, illetőleg nevelési, oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában 50 % adókedvezmény illeti meg az adóalanyokat, kivéve a vállalkozási célt szolgáló építmény.

2/A §
(1) 2 Hatályát vesztette
(2) 3 Hatályát vesztette
(3) 4 Hatályát vesztette

3. A telekadó

3. § (1) A telekadó mértéke:

a) kiemelt övezetben: 231 Ft/m2

b) az a) pont alá nem tartozó területen: 50 Ft/m2

(2) A kiemelt övezet 1. melléklet tartalmazza.

(3) Mentes a telekadó alól a telek (telkek):

a) amely nem belterületen fekszik,

b) amelyen épület áll,

c) amely változtatási tilalom alatt álló területen található,

d)5 amelyre lakó- vagy üdülőépület létesítésére vonatkozóan az építési engedély alapján, az abban foglaltak megvalósítására irányuló munkakezdést az erre jogosult bejelentette,

e) amely a szabályozási terv rendelkezése szerint nem beépítésre szánt területen fekszik,

f) amely magánszemély tulajdonában áll,

kivéve, ha üzleti célt szolgál.*

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti adómentesség a munkakezdés bejelentésének évére és az azt követő további kettő évre.

4. Az idegenforgalmi adó

4. § (1)6 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.

(2)7

(3)8

(4)9

(5)10

(6)11

5. A helyi iparűzési adó

5. § (1)12 A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a.

(2)13 Hatályát vesztette.

(3)14 Nem kell megfizetnie a helyi iparűzési adót annak az adóalanynak, akinek az éves iparűzési adókötelezettsége Esztergomban a 6000 Ft-ot nem haladja meg. Az adómentesség csak azt a vállalkozót illeti meg, akinek/amelynek a vállalkozási szintű éves adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

(4) Mentesül az iparűzési adófizetési kötelezettség alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. ***

(5) Hatályát vesztette.4

(6) Hatályát vesztette.4

(7) Hatályát vesztette.4

(8) Hatályát vesztette.4

(9) Hatályát vesztette.4

(10) Hatályát vesztette.4

(11) Hatályát vesztette.4

(12) Hatályát vesztette.4

7. A helyi adók megfizetése

6. § (1)15 A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak postai készpénz-átutalási megbízással vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie a következő számlákra:

a) 11740054-15729600-03540000

Iparűzési adó beszedési számla
b) 11740054-15729600-02440000
Építményadó beszedési számla;
c) 11740054-15729600-03090000
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla;
d) 11740054-15729600-03610000
Bírság beszedési számla;
e) 11740054-15729600-03780000
Késedelmi pótlék beszedési számla;
f) 11740054-15729600-02510000
Telekadó beszedési számla.

7. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 54/2010.(XII.22.) ör. rendelete

2. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2012.(VI.12) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 54/2010.(XII.22.) ör. rendelet módosításáról

3. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004.(VI.17.) ör. rendelete a talajterhelési díjról.

1. melléklet

1

A szöveg az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdését az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A 2. § (2) bekezdését az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

4

A 2. § (3) bekezdését az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

5

A 3. § (3) bekezdés d) pontja az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdése az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdését az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 4. § (3) bekezdését az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (4) bekezdését az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (5) bekezdését az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (6) bekezdését az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 5. § (1) bekezdése az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdését az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Az 5. § (2) bekezdését az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

14

Az 5. § (3) bekezdése az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (1) bekezdése az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.