Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2023.01.01.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az adó mértéke

1. § (1)1 Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2)2

2. Adómentesség

2. § Mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. szabályai alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 M Ft-ot.

3. Elektronikus ügyintézés

3. §3

4. A bevezetés időtartama

4. § Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adó bevezetésének időtartamát határozatlan időtartamra állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a helyi iparűzési adóról szóló 31/2002. (XII. 20.) sz. rendelet,

b) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 15/2003. (VI. 27.) sz. rendelet 5. §-a,

c) a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról szóló 33/2003. (XII. 22.) sz. rendelet 4. §-a,

d) a helyi iparűzési adóról szóló, többször módosított 31/2002.(XII.20.) sz. rendelet módosításáról szóló 9/2004. (II. 26.) sz. rendelet,

e) a helyi iparűzési adóról szóló, többször módosított 31/2002.(XII.20.) sz. rendelet módosításáról szóló 21/2004. (VI. 30.) sz. rendelet,

f) a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról szóló 36/2004. (XII. 20.) sz. rendelet 4. §-a,

g) a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról szóló 37/2006. (XII. 21.) sz. rendelet 5. §-a,

h) a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról szóló 36/2007. (XII. 20.) sz. rendelet 5. és 6. §-a,

i) a helyi iparűzési adóról szóló 31/2002.(XII.20.) sz. rendelet módosításáról szóló 23/2008. (V. 29.) sz. rendelet,

j) a helyi adókról szóló rendeletek módosításáról szóló 37/2008. (XII. 19.) sz. rendelet 2. §-a,

k) a helyi iparűzési adóról szóló 31/2002.(XII.20.) sz. rendelet módosításáról szóló 3/2010. (I. 29.) sz. rendelet,

l) Tata Város Önkormányzati Képviselő- testületének a helyi iparűzési adóról szóló 31/2002.(XII.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 1/2011 (I. 28.) sz. rendelet,

m) az építményadóról szóló 28/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 31/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 38/2011. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-a,

n) az építményadóról szóló 28/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, a telekadóról szóló 29/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 31/2002. (XII. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

1

Az 1. § (1) bekezdése a Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdését a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.