Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodás keretében nyújtott étkezési térítési díjairól szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 02- 2022. 10. 02

Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodás keretében nyújtott étkezési térítési díjairól szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.02.

Bajna Község Önkormányzat Képviselő- testülete, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b.)pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyar Ország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontja szerinti, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében, vészhelyzet kihirdetéséről és egyes vészhelyzeti szabályokról szóló 180/2022.(V.24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a.)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet5

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.