Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 02

Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.02.

Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati pénzeszköz felhasználásával megvalósuló települési infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint az önkormányzati feladatai ellátásához szükséges források kiegészítése érdekében, határozatlan időre – figyelemmel a lakosság teherbíró képességére – Bajna Község közigazgatási területére

a) magánszemélyek kommunális adóját és

b) iparűzési adót vezet be.

2. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól

a) az önkormányzat illetékességi területén lévő telek

b) az önkormányzat illetékességi területén lévő garázs, gépjárműtároló, üzlet, műhely, hétvégi ház, présház kivételével a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól:

a) a 70. életévét betöltött, egyedül élő személy, a 70. életév betöltését követő évtől,

b) házasságban élő személy akkor, ha ő és házastársa is betöltötte a 70.életévét és az ingatlanban kizárólag, ők ketten élnek. A mentesség a feltétel teljesülésétől követő évtől lép életbe.

3. § Az adó éves mértéke adótárgyanként a következő:

a) lakásonként, lakásbérleti jogonként 9.000.-Ft.

b) garázs, gépjárműtároló 2.200.-Ft.

c) üzlet, műhely 3.300.-Ft.

d) hétvégi ház, présház 2.200.-Ft.

4. § Iparűzési tevékenység végzése esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9 %-a.

5. §1

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.