Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30- 2023. 12. 01

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.11.30.

Nagysáp Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 366 924 207 Ft költségvetési bevétellel, melyből
aa) működési bevétel: 174 028 628 Ft
ab) felhalmozási bevétel: 192 895 579 Ft
b) 366 924 207 Ft költségvetési kiadással, melyből
ba) működési kiadás: 174 028 628 Ft
bb) felhalmozási kiadás: 192 895 579 Ft állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 11/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez