Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.25.

Nagysáp Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdésében, 111/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés előirányzatainak teljesítése

1. § (1) Nagysáp Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtását 401 890 931 forint bevételi fő összeggel, 199 414 728 forint kiadási fő összeggel hagyja jóvá.

(2) Nagysáp Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat szintű bevételeket és kiadásokat az 1. mellékletben, a bevételi és kiadási mérlegét a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kiadásait és bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagysápi Napsugár Óvoda kiadásait és bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Nagysáp Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat működési kiadásait és a tartalékot az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Nagysáp Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási felhalmozási kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Nagysáp Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és a Napsugár óvoda összesített működési kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Nagysáp Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Nagysáp Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és a Napsugár óvoda összesített működési kiadásainak részletes kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tényleges bevételeit a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat létszám kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Nagysáp Község Önkormányzat Európai Uniós fejlesztési kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat 2022. évi maradványa

2. § Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a 16. melléklet szerint 202 476 203 forint összegben hagyja jóvá. (Nagysáp Község Önkormányzat maradványa 202 443 350 Ft, Nagysápi Napsugár Óvoda maradványa 32 853 Ft)

3. Az önkormányzat 2022. évi vagyona

3. § Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022 december 31-i állapot szerinti mérlegét a 17. mellékletben meghatározott adatok alapján 1 092 339 674 forintban állapítja meg.

4. Az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatása

4. § Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat eredmény-kimutatását a 18. melléklet szerint, mérleg szerinti eredményét -23 637 127 forint összegben hagyja jóvá. (Nagysáp Község Önkormányzat eredménye – 22 947 445 Ft, Nagysápi Napsugár Óvoda maradványa -689 682 Ft)

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.