Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról1

2023.05.26.

Nagysáp Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez12

10. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez13

11. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez14

12. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez15

13. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez16

14. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez17

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 27. napjával.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.