Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2021 (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2021 (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.26.

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 27. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.