Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2021 (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 26

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2021 (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Nagysáp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az iskolába járási támogatás havi összege gyermekenként az iskolába jutáshoz ( az iskola címéhez való bejutáshoz, a távolsági közlekedéshez) szükséges vármegye- vagy orszábérlet összegével megegyező összeg, mindaddig, amig a gyermek tanulói jogviszonyban áll.”

2. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.