Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól

Hatályos: 2024. 01. 01

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.01.
az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A rendeletalkotás
1. társadalmi-gazdasági hatása: a jogosultsági kör általános iskolás és óvodás korú gyerekek személyi kör
2. költségvetési hatása: a költségek növekedése miatt a költségvetési előirányzat sort meg kell emelni
3. környezeti, egészségi következménye: nem értelmezhető,
4. adminisztratív terheket befolyásoló hatása: plusz adminisztratív terheket nem jelent
A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az étkeztetési térítési díj megállapításának szabályairól szóló rendelet ismételt megalkotására és az előző rendelet hatályon kívül helyezésére a térítési díjak emelkedése miatt van szükség.