Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.25.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény ( továbbiakban:Áht.)91. §(1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület előterjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.