Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2021 (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.25.
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2021 (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
1. társadalmi-gazdasági hatása: a jogosultsági kör: A helyi önkormányzat a Nagysápon állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülők – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó lakcíme be van jelentve - részére, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1500%-át, iskolába járási támogatást nyújt azon gyermek(ei) után, akik más településen folytatják nappali rendszerű gimnáziumi, középiskolai tanulmányaikat.
Indokolatlan a havi 2500 Ft iskolábajárási támogatás a vármegye- és országbérlet megjelenésével. Mivel a szülőnek is csak vármegyebérlet esetén 945 Ft/hó vagy országbérlet esetén1890 Ft/hó összegbe kerül a bérlet, így a helyi rendeletünkben is indokolt a támogatási összeg csökkentése.
1. költségvetési hatása: költségvetésre gyakorolt hatása: csökken az erre fordítandó kiadás
2. környezeti, egészségi következménye: nem értelmezhető,
3. adminisztratív terheket befolyásoló hatása: plusz adminisztratív terheket nem jelent
A rendelet megalkotásának szükségessége:
2023 évtől az utazások támogatására megjelent a kedvezményes Vármegyebérlet és Országbérlet. A tanulók az országbérlet és a vármegyebérlet esetében is 90 százalékos kedvezményt kapnak.
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2021 (IX.23.) önkormányzati rendeletben az iskolába járási támogatás a nappali rendszerű gimnáziumi, középiskolai tanulmányaikat végző diákok szüleinek jár. Eddig ez az összeg havi 2500 Ft volt. Viszont a vármegyebérlet bevezetésével a diákok bérleteiket 2023. májusától vármegyebérlet esetén 945 Ft/hó, országbérlet esetén 1890 Ft/hó összegért tudják megvenni.
A fentiek ismeretében, így indokolatlan a havi 2500 Ft iskolábajárási támogatás a vármegyebérlet megjelenésével. Mivel a szülőnek is csak vármegyebérlet esetén 945 Ft/hó, országbérlet esetén 1890 Ft/hó összegbe kerül a bérlet, így a helyi rendeletünkben is indokolt a támogatási összeg csökkentése.