Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.28.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A fenti kötelezettségnek eleget téve kerül sor a 2023. évi költségvetés 2. számú módosítására.