Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.8.) önkormányzati rendelete

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VII.08.) önkormányzati rendelete az Pilismarót Község területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2021. 10. 20

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (VII.08.) önkormányzati rendelete az Pilismarót Község területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Pilismarót a Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Pilismarót Községben található

  • a) Hegylapos: 633, 639, 640, 680, 681, 693, 694, 695, 696, 701, 702, 705, 706/1, 706/2, 709, 710, 715, 716, 723, 724/2 hrsz
  • b) Deák Ferenc utca: 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919/1, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 919/6, 919/7, 919/8, 919/9 hrsz
  • c) Duna-parti üdülőterület: 1814/1, 1814/2, 1814/3, 1814/4, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1816, 1817/1, 1817/21818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827

helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki.

2. § [1] A rendelet 1. §-ban felsorolt ingatlanokat érintően változtatási tilalmat rendel el.

3. § A rendelet az új helyi építési szabályozás kihirdetésével, de legkésőbb a rendelet hatályba lépése után 3 évvel hatályát veszíti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A 2. § a Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.