Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2022.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 13- 2022. 12. 13

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2022.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.13.

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testületre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §- ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (3) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g.)pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. december 12-én lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2022. december 1-től kell alkalmazni.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.