Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Epöl Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2002.(IV.3.) önkormányzati rendelétnek módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28- 2022. 12. 28

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Epöl Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2002.(IV.3.) önkormányzati rendelétnek módosításáról1

2022.12.28.

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 41. § (2) bekezdésében felsorolt: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály; Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság; Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság, Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály; Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti És Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Szolgáltatási Főosztály; Technológiai és Ipari Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály; Technológiai és Ipari Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály; Technológiai és Ipari Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály; Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály; Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály; Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály; Budapest Fővárosi Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály –Örökségvédelmi Osztály; Budapest Fővárosi Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály – Örökségvédelmi Osztály; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály – Földhivatali Koordinációs Osztály; Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. – Tatabánya; Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály – Erdőfelügyeleti Osztály; Nemzeti Földügyi Központ; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály; Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály; Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága; Bányászati és Gázipari Főosztály Budapesti Bányafelügyeleti Osztály; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda; Országos Atomenergia Hivatal; Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály – Közegészségügyi Osztály 1.; Komárom-Esztergom Megyei Főépítész; Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő RT; Bajna Község Önkormányzata; Nagysáp Község Önkormányzata;Sárisápi Polgármesteri Hivatal; Máriahalom Község Önkormányzata; valamint Gyermely Község Önkormányzata véleményének kikérésével és a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 3/2017 (IX.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez7

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.