Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól szóló 5/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 23- 2022. 08. 23

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól szóló 5/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.23.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Kormányrendelete alapján a veszélyhelyzet idejére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 22-én lép hatályba.

3. § Az 1. mellékletben megállapított térítési díjak összegét 2022. január 1-ére visszamenőleg kell alkalmazni.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.