Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól szóló 5/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 18- 2022. 10. 18

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól szóló 5/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.10.18.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Kormányrendelete alapján a veszélyhelyzet idejére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. október 17-én lép hatályba.

3. § Az 1. mellékletben megállapított térítési díjak összegét 2022. január 1-ére visszamenőleg kell alkalmazni.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 19. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.