Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 2/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13- 2023. 12. 13

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 2/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.12.13.

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez4

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. december 14. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.