Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól szóló 5/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 25- 2023. 04. 25

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól szóló 5/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.04.25.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. április 24-én lép hatályba.

3. § Az 1. mellékletben megállapított térítési díjak összegét 2023. május 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.