Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 10/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 06. 28- 2023. 06. 28

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 10/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2023.06.28.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. június 27-én lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.