Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.6.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 30- 2023. 08. 30

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.6.) rendelet módosításáról1

2023.08.30.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. augusztus 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 8/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez4

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. augusztus 31. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.