Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj megállapításáról szóló 5/2019.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 02- 2023. 09. 02

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj megállapításáról szóló 5/2019.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.09.02.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez3

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.