Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásáról

2023.07.01.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Budakeszi Város közigazgatási területén a természetes személy, valamint a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletében eljáró személy által végzett, zajkibocsátással járó,

a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre,

b) kerti munkavégzéshez kapcsolódó tevékenységre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) az élet-, egészség- vagy vagyon védelme érdekében végzett mentési, azonnali intézkedést igénylő kár- vagy hibaelhárítási, valamint

b) az engedély birtokában végzett tevékenységre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)1 magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: különösen javítási, szerelési, karbantartási tevékenység és az ehhez szükséges motoros meghajtású gép, berendezés, eszköz használata; motoros, valamint nem motoros meghajtású géppel, eszközzel végzett anyagvágás, csiszolás, fúrás, köszörülés; vésés; kompresszor, aggregátor használata; magasnyomású mosóval végzett tevékenység, amely hozzájárul a környezeti zajhatáshoz;

b)2 kerti munkavégzéshez kapcsolódó tevékenység: önjáró vagy mozgatható - függetlenül a meghajtó elemektől - berendezéssel, valamint az olyan, nem motoros meghajtású berendezéssel kertben vagy közterületen végzett olyan tevékenység, amely hozzájárul a környezeti zajhatáshoz, különösen motoros meghajtású kerti traktor, kapálógép, rönkhasító, gyepszellőztető, ágaprító, fűkaszáló, szegélynyíró, permetező, sövénynyíró, lombszívó, seprőgép, fűrészgép, fűnyíró igénybevételével járó tevékenység; motoros meghajtású géppel, eszközzel végzett fakivágás, földmunkavégzés.

3. § (1)3 A lakók nyugalmának biztosítása érdekében zajkibocsátással járó, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, valamint kerti munkavégzéshez kapcsolódó tevékenység nem végezhető

a) munkanapon és szombaton reggel 8 óráig, valamint este 20 óra után,

b) vasárnap és munkaszüneti napon.

(2)4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 30/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet.

1

A 2. § a) pontja a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdését a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.