Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018 (IV.26..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 04. 27

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §    (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi zárszámadásában a  1. Költségvetési kiadásokat összesen:                      1.330.777.213,-Ft-ban

aa) Működési célú költségvetési kiadását 983.690.570,-Ft-ban

ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 347.086.643,-Ft-ban


  1. Költségvetési bevételeit összesen:                        1.625.512.093,-Ft-ban

ba) Működési célú költségvetési bevételét1.505.059.865,-Ft-ban

bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételét        120.452.228,-Ft-ban


  1. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 634.004.351,-Ft-ban állapítja meg.


          (2)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételeit 1.164.081.079,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 824.811.608,-Ft-ban állapítja meg.


          (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el.


2.§     (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá


          (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


          (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


          (4) A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


          (5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§     A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.


4. §      A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§       A Képviselő-testület a 2017. évben teljesült felújításait a 9. számú melléklet szerint fogadja el.


6.§       A Képviselő-testület a 2017. évben teljesült beruházásait a 10. számú melléklet szerint fogadja el.


7.§       A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 11. számú melléklet mutatja be.


8.§       A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.


9.§       A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 13. számú melléklet szerinti részletezettséggel, 103 főben hagyja jóvá.


10.§     Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 14. számú melléklet mutatja be


11. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi maradványát a 15-19. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


12.§   Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza.


13.§     Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 21. számú melléklet tartalmazza.


14. §    Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.        Székely László                                                                  Dr. Hekman Tibor

         polgármester                                                                               jegyzőZ Á R A D É K:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Páty, 2018. április 26.                                                                   Dr. Hekman Tibor

                                                                                                                 jegyző


Mellékletek