Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020 (VI.9..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 18

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §    (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi zárszámadásában a  1. Költségvetési kiadásokat összesen:                      1 700 251 668,-Ft-ban

aa) Működési célú költségvetési kiadását 1 202 807 592,-Ft-ban

ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását497 444 076,-Ft-ban


  1. Költségvetési bevételeit összesen:                        2 305 793 060,-Ft-ban

ba) Működési célú költségvetési bevételét2 033 941 064,-Ft-ban

  1. Felhalmozási célú költségvetési bevételét         271 851 996,-Ft-ban


  1. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 605 541 392,-Ft-ban állapítja meg.


          (2)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételeit 1 387 077 506,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 589 672 783,-Ft-ban állapítja meg.


          (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el.


2.§     (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá


          (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


          (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


          (4) A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


          (5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§     A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.4. §      A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§       A Képviselő-testület a 2019. évben teljesült felújításait a 9. számú melléklet szerint fogadja el.


6.§       A Képviselő-testület a 2019. évben teljesült beruházásait a 10. számú melléklet szerint fogadja el.


7.§       A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 11. számú melléklet mutatja be.


8.§       A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.


9.§       A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 13. számú melléklet szerinti részletezettséggel, 106 főben hagyja jóvá.


10.§     Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 14. számú melléklet mutatja be.


11. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi maradványát a 15-19. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


12.§   Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza.


13.§     Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 21. számú melléklet tartalmazza.


14.§     Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 22. számú melléklet tartalmazza.


15. §    Ez a rendelet a veszélyhelyzet elrendeléséről szóló 40/2020.(III. 11.) kormányrendelet hatályon kívül helyezését követő napon lép hatályba.        Székely László                                                                  Dr. Hekman Tibor

         polgármester                                                                               jegyzőZ Á R A D É K:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Páty, 2020. június 9.                                                                     Dr. Hekman Tibor

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek