Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Városi Konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról

Hatályos: 2023. 02. 01

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Városi Konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról

2023.02.01.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének (2) bekezdésében, valamint a gyermekekről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151.§ (2f) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat közigazgatási területén biztosított étkeztetésnél a nevelési – oktatási és szociális intézményekben igénybevett étkezés intézményi térítési díjáról a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Dabas Város Önkormányzatának konyhája által biztosított étkezésben résztvevőkre.

2. § (1) A rezsiköltséget a mindenkori nyersanyagnorma 175%-ában határozzuk meg.

(2) A napi nyersanyagnorma forint értékét úgy kell meghatározni, hogy a közétkeztetés keretében történő étel előállítása és a tápanyagbevitel a 37/2014. (IV.30.) EMMI. rendeletében meghatározott mértéket plusz mínusz 10% eltéréssel ne haladja meg.

3. § Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa fenntartott főzőkonyhákon az élelmezési nyersanyagnormákat, térítési díjakat és eladási árakat az 1 melléklet szerint állapítja meg.

4. § A térítési díj fizethető készpénzben, átutalással, csekken, bankkártyával, SZÉP kártyával. A befizetés ügyfélterminálon keresztül is történhet.

5. §1

6. § E rendelet 2023. január 1-én lép hatályba.

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.