Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2027. 12. 30

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolóját az 1. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzati és teljesítési adatok szerinti bontásban

8 645 642 245 Ft költségvetési bevételi és

6 041 762 319 Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

2. § A Képviselő - testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi támogatásait a 3. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi működési célú kiadásait a 4. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 6. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatonként a 7. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bontását a 8. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület Gyál város intézményeinek 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatonként a 9. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület Gyál város intézményeinek 2022. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 10. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2022. évi mérlegét a 11. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2022. évi eredménykimutatását a 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények 2022. évi maradványát a 13. mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, városi szintre összesített 2022. évi vagyonkimutatását, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök állományát a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények 2022. évi létszámadatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata által 2022. évben közvetetten nyújtott támogatásainak összegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi működési, felhalmozási, és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználásának teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek 2022. évi teljesítését a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi részesedéseinek részletezését a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

21. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek 2022. évi teljesítését a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

22. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezett, teljesült, valamint az azt követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 22. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

23. § Jelen rendelet 2023. május 31. napján lép hatályba és a 2022. költségvetési rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.