Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017(III.3.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról

Hatályos: 2023. 03. 24

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017(III.3.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról

2023.03.24.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.) 32. cikkének (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotja az alábbi rendeletét: (az alábbi rendeletet alkot)

1. § (1)12 Az önkormányzat a település lakosságának egészségügyi alapellátása érdekében Veresegyház város területén 5 házi gyermekorvosi, 11 háziorvosi, 4 vegyes (gyermek és felnőtt) fogorvosi, valamint 7 területi védőnői körzetet alakít ki.

(2)3 A házi gyermekorvosi körzetek közterületi jegyzékét e rendelet 1. számú melléklete, a háziorvosi körzetek közterületi jegyzékét a 2. számú melléklet, a fogorvosi körzetek közterületi jegyzékét a 3. melléklet, a védőnői körzetek kialakítását a 4. melléklet tartalmazza.

2. § (1)4 Az önkormányzat a házi gyermekorvosi, a háziorvosi, a fogorvosi, valamint az óvoda- és iskola-egészségügyi szolgálatot az orvosok egyéni vagy társas vállalkozásával kötött feladat-ellátási szerződés alapján, az orvosok közreműködésével látja el.

(2)5 A területi, valamint az óvoda- és iskolavédőnői feladatokat az önkormányzat a vele egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló védőnőkkel látja el.

3. § (1)6 Az Önkormányzat a településen külön-külön egy óvoda-egészségügyi és egy iskola- egészségügyi körzetet alakít ki.

(1a)7 Az óvoda-egészségügyi ellátás feladatait az Önkormányzat egy házi gyermekorvos vállalkozásával kötött feladatellátási megállapodás szerint – a gyermekorvos személyes közreműködésével – biztosítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az Önkormányzat között kötött szerződés alapján az erre a célra finanszírozott összeg átadásával. Az óvoda egészségügyi feladathoz tartozó óvoda megnevezése a Rendelet 5. számú mellékletében található.

(1b)8 Az iskola-egészségügyi ellátás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Vállalkozó iskolaorvos között kötött szerződés értelmében kerül biztosításra. A feladat ellátása főállásban, teljes munkaidőben történik.

(1c)9 A Vállalkozó iskolaorvos feladatellátási megállapodást köt azokkal az intézményekkel, amelyekben az iskola-egészségügyi feladatokat ellátja. Az iskola-egészségügyi feladatokhoz tartozó intézmények jegyzékét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a város lakosságának orvosi ügyeleti ellátását, hétköznapokon 18.00-tól reggel 07.00-ig, és hétvégén, pénteken 18.00-től hétfő reggel 07.00-ig, a Misszió Egészségügyi Központtal megkötött szerződés alapján biztosítja.

(3)10 Az önkormányzat a város lakosságának fogorvosi ügyeleti ellátását hétfőtől péntekig 20.00-7.00, szombatonként 8.00-13.00, 14.00-19.00, 20.00-24.00, vasárnaponként 24.00-7.00, 8.00-13.00, hétfőnként 24.00-7.00 időtartamban, a Semmelweis Egyetemmel kötött szerződés alapján, a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet által biztosítja a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. szám alatt. Az ünnepnapi ügyelet a vasárnapi készenléttel megegyező.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

(2) A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti a 8/2002. (VIII. 07.) önkormányzati rendelet.

5. melléklet15

Óvoda- és iskola-egészségügyi feladatok16

1.17 Óvoda-egészségügyi feladatok

Dr. Kovács Ilona (Kovilo Egészségügyi Szolgáltató Kft.) ellátja az alábbi intézmény gyermekeit:

Kéz a Kézben Óvoda

2.18 Iskola-egészségügyi feladatok

Dr. Fekete Beatrix (egyéni vállalkozó) ellátja az alábbi intézmények tanulóit:

Fabriczius József Általános Iskola

Veresegyházi EGYMI

A Jövő Iskolája Általános Iskola

Remigius Általános Iskola

Veresegyházi Kálvin Téri Református Iskola

Veresegyházi Waldorf Általános iskola

Veresegyházi Katolikus Gimnázium

1

Módosította a 7/2020.(V.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. V. 19-től.

2

Módosította a 13/2020.(VII.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. július 2-től. Az 1. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Módosította a 4/2020.(III.6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. III. 7-től.

7

Beemelte a 4/2020.(III.6.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. III. 7-től.

8

Beemelte a 4/2020.(III.6.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. III. 7-től.

9

Beemelte a 4/2020.(III.6.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. III. 7-től. A 3. § (1c) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

Beemelte a 39/2020.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. I. 1-jétől.

11

Az 1. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Módosította a 4/2020. (III.6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. III. 7-től.

17

Az 5. melléklet 1. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

18

Az 5. melléklet 2. pontja a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 2. pontjával megállapított szöveg.